Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Zásahy hasičů – stavíme si sen

Naše rodina v počtu pěti osob bydlela v malém bytě 2 + 1. O bydlení se moc mluvit nedalo, spíše jsme si připadali jako sardinky v krabičce. Jednoho dne zasedla rodinná rada s tím, že tento stav je neúnosný a musíme ho řešit, neboť děti dorůstají a každý z nás potřebuje soukromí, ale i místo, kde se můžeme sejít společně. Rozhodli jsme se pro stavbu rodinného domu. Dokonce se nám rychle podařilo koupit pozemek, který byl podle územního plánu obce určen k zástavbě rodinnými domy.

stavebni_prevence-300x250Představu o domečku jsme měli, a tak jsme se vydali na stavební úřad pro informaci, co všechno budeme k vydání stavebního povolení na náš sen potřebovat. Dostali jsme vyčerpávající informace, avšak když nám řekli: „Pokud bude zastavěná plocha vašeho rodinného domu větší než 150 m2, musíte mít k žádosti o vydání stavebního povolení ještě stanovisko hasičů,“ byli jsme z toho dost rozpačití. Dosud jsme byli přesvědčení, že hasiči hasí a zachraňují. Ale že by řešili i stavby! Tak jsme je tedy navštívili. Bylo nám řečeno, že dům musí být umístěn na pozemku tak, aby jeho požárně nebezpečný prostor neomezoval vlastnická práva sousedů, byly zajištěny příjezdové komunikace a požární voda. A v projektové dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení potřebují předložit i požárně bezpečnostní řešení stavby, které je součástí této projektové dokumentace a řeší stavbu z hlediska požární ochrany. Takže informace jsme měli, zajistili si i projektanta, který věděl o co jde a skutečně nám kompletní dokumentaci ke stavbě domu dodal.

Využíváme odpoledních úředních hodin a znovu míříme k hasičům. „My bychom potřebovali vaše stanovisko k projektu pro stavební řízení,“ a ukazujeme naši dokumentaci. „A žádost máte?“ Samozřejmě, že ne. Je však logické, že když něco chceme, musíme o to i požádat! Žádost jsme si však mohli vyplnit na místě. „A za jak dlouho to bude vyřízeno?“ V tu chvíli zařehtal úřední šiml. „Správní lhůta na vyřízení je 30 dnů.“ Po otázce „A dříve by to nešlo? Je to jen rodinný domek,“ zaujal dokumentaci přebírající příslušník postoj praotce Čecha, když dorazil na horu Říp, avšak na rozdíl od něho se nerozhlížel po české kotlině, ale po stolech a jiných úložných místech v kanceláři, načež se rozmáchl rukou se slovy: „Ti všichni si podali žádost před Vámi!“ Museli jsme uznat, že hromádek projektů bylo požehnaně. No co se dá dělat. Když třicet, tak třicet. Ještě jsme dostali kontakt na příslušníka, který bude naši žádost vyřizovat a odešli očekávajíce věci příštích.

Neuplynulo slibovaných 30 dnů a my obdrželi mailovou zprávu, že stanovisko Hasičského záchranného sboru k naší žádosti je připraveno k vyzvednutí. K návštěvě využíváme opět úřední den. Potvrzujeme převzetí stanoviska, vrací nám předloženou projektovou dokumentaci a dostaneme poučení, jaké doklady máme mít k řízení o užívání stavby připraveny. Šlo to rychle a ještě tentýž den jsme stihli podat žádost o stavební povolení na stavebním úřadě.

Získali jsme stavební povolení a po nabytí jeho právní moci jsme začali stavět. Stavba úspěšně rostla a jednoho dne byla dokončena. Nyní opět potřebujeme stanovisko hasičů k jejímu užívání. Znovu jsme je navštívili, podali žádost o provedení kontrolní prohlídky k vydání souhlasu s užíváním stavby a současně dohodli termín prohlídky. Protože jsme dopředu věděli jaké požárně bezpečnostní zařízení máme v domě umístit, a které doklady máme připravit, proběhla i tato kontrolní prohlídka hladce a my mohli požadované stanovisko hasičů dodat stavebnímu úřadu.

Nyní již dva roky spokojeně bydlíme ve svém vysněném domě, kde každý má své soukromí, ale máme i místo ke společným setkáním a při jehož stavbě jsme se seznámili s další činností hasičského záchranného sboru kraje, o níž se na veřejnosti moc neví.

Hasičský záchranný sbor kraje vykonává státní požární dozor a je dotčeným orgánem na úseku požární ochrany. Státní požární dozor mimo jiné vykonává posuzováním podkladů, dokumentace a projektové dokumentace k řízení podle stavebního zákona. V Olomouckém kraji je tato činnost vykonávána 11 příslušníky stavební prevence. V roce 2011 jimi bylo vydáno celkem 3731 stanovisek k dokumentaci a projektové dokumentaci, zúčastnili se 1284 kontrolních prohlídek za účelem vydání kolaudačního souhlasu a dalších 490 místních šetření za účelem povolení zkušebního provozu, předčasného užívání stavby, kontrolních prohlídek v průběhu stavby, ke změně v užívání stavby apod.

 Ing. Zdenka Gabčanová, vedoucí oddělení stavební prevence