Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Zásahy hasičů – krizové řízení aneb řízení krizí

Všichni je vidíme, slyšíme je, když jedou na pomoc v červených autech s blikajícím modrým majáčkem. Dáváme jim přednost v silničním provozu, někdy jim zavazíme, ale víme, že spěchají, aby pomohli a oni pomohou. Protože to umí a jsou na tuto pomoc vycvičeni a vybaveni. Jsou to naši „mokří“ hasiči. Co možná nevíte je, že existují i tzv. „sušší“ hasiči, které není ani vidět ani slyšet, ale jsou potřeba právě pro to, aby mohli „mokřáci“ poskytnout pomoc tam, kde je to potřeba.

Krizové řízeníCo dělají „sušáci“, kromě toho, že chodí k hasičům do zaměstnání pro výplatu? Mnoho potřebných činností, mimo jiné havarijní plánování a krizové řízení. Někdo přece musí předem zjišťovat možná rizika, která mohou naše spoluobčany nebo zvířata ve velké míře ohrozit, nebo způsobit velké materiální škody či poškození přírody. To znamená tato rizika identifikovat, umět je rozebrat, vyhodnotit a hlavně se na jejich projev připravit. Aby bylo vše připravené v souladu s platnými zákony a k dispozici v případě potřeby, zpracovávají „sušáci“ plány k řešení mimořádných událostí, řízení pomoci ohroženým nebo postiženým občanům, minimalizaci škod nebo jiných dopadů na postiženém území. Tyto plány se nazývají havarijní plány. K řešení velkých mimořádných událostí, které jsou příčinou krizové situace (např. povodně nebo tornáda), se vytváří tzv. krizové plány. Vznik mimořádných událostí jako jsou dopravní nehody nebo požáry bohužel není možné vyloučit z lidského života a člověk zatím neumí poroučet přírodě, ale může přípravou na tyto zejména přírodní katastrofy minimalizovat jejich dopady. Nezapomínáme ani na jiné možné mimořádné události, které svojí činností může člověk způsobit (např. úniky nebezpečných látek, velké průmyslové havárie, společenská ohrožení – migrace, terorismus).V těchto plánech jsou rozpracovány možné varianty působení jednotlivých rizik, předpokládaný vývoj a důsledky vzniklé mimořádné události nebo krizové situace, ale především způsob jejího řešení odpovědnými krizovými orgány a dalšími spolupracujícími složkami integrovaného záchranného systému, právnických nebo podnikajících fyzických osob.

Správnost a aktuálnost zpracovávaných plánů je průběžně kontrolována příslušnými orgány. Na těchto kontrolách se podílejí právě i „sušáci“.

A co když se něco velkého stane a do pomoci je třeba zapojit také občany, poněvadž těch se to týká zejména? „Sušáci“ se stávají členy pracovních skupin a podílejí se na řešení vzniklé krizové situace, nebo se stávají „mokřáky“ a přímo se na pomoci obyvatelstvu nebo jiné činnosti podílejí v terénu.

Krizové řízení, jedna z hlavních náplní pracovní činnosti „sušáků“ není sice přímo vidět a slyšet na našich ulicích, ale je nezbytná k tomu, aby v případě vzniku krizové situace přišla pomoc včas a v potřebném rozsahu, a je také nezbytnou součástí činností směřující k zajištění bezpečnosti a ochrany nás všech ve smyslu mnoha léty prověřeného „ Štěstí přeje připraveným“.

Ing. Josef Kočí, oddělení krizového a havarijního plánování HZS Olomouckého kraje