Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

V průběhu letních prázdnin se bude opravovat část silnice I/43 mezi Brnem a Kuřimí

Ředitelství silnic a dálnic provede během letních prázdnin opravu silnice I/43 v km 5,3 až 7,6. Oprava potrvá necelé dva měsíce. Realizace bude prováděna v prázdninových měsících, kdy se zvláště v ranní a odpolední špičce očekává snížení intenzity dopravy z důvodu čerpání dovolených a průběhu prázdnin ve školách. Při opětovném zvýšení dopravních intenzit na začátku září, budou již práce dokončeny a úsek zprovozněn v plném rozsahu.

Oprava silnice I/43 bude probíhat v úseku od km 5,269 (u ČSPH East Oil) po km 7,620 (konec čtyřpruhu Česká). Oprava bude realizována odfrézováním tl. 100 mm a pokládkou nového krytu vozovky. V místě poruch bude provedena sanace. Součástí opravy bude obnova vodorovného dopravního značení a úprava nezpevněných krajnic. Oprava bude provedena za částečné uzavírky (vedení dopravy vždy po jedné polovině směrově děleného čtyřpruhu). V celé délce úseku jsou dostatečné šířkové poměry a bude tedy zachován provoz v obou směrech.

Dopravní opatření:

Realizace stavby se plánuje ve dvou etapách. Práce budou prováděny v jednom pásu a do druhého pásu bude převedena doprava vždy v uspořádání 2 + 1, a to při zachování dvou jízdních pruhů ve směru od Brna v obou etapách.

Zdůvodnění:

Směr SVITAVY – BRNO: z navazujícího dvoupruhu je dopravní tok automobilů řazen ve směru do Brna vždy v jednom proudu, tudíž nebude docházet k narušení plynulosti dopravy v tomto směru.

Směr BRNO – SVITAVY: doprava bude v obou etapách výstavby vedena vždy ve dvou pruzích, bude snížena rychlost, souběh do jednoho pruhu bude na konci stavby, tj. v místě, kde končí čtyřpruh. Nepředpokládá se narušení plynulosti dopravy z důvodu realizace stavby „I/43 ČSPH East Oil – konec čtyřpruhu“.

Termín opravy:

  1. Etapa               7. 7. 2015 – 2. 8. 2015              realizace směru Kuřim – Brno
  2. Etapa               3. 8. 2015 – 31. 8.2015             realizace směru Brno – Kuřim

Ing. Jan Rýdl