Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Technický stav svého vozidla si pořádně kontrolujte

Vozidlo v dobré „technické kondici“ je základem úspěchu šťastného a bezproblémového dojetí do cíle. Z tohoto důvodu bylo zákonodárci zakotveno do právního řádu pravidelné přistavení vozidel na stanici technické kontroly.

Periodicita takovýchto kontrol je různá podle druhů vozidel. Osobní automobily a motocykly se zpravidla kontrolují 1x za dva roky. V rámci těchto kontrol se provádějí i emisní zkoušky (vyjma motocyklů a mopedů). Nutno však podotknout, že kontrolu technického stavu by měl řidič provést před každou jízdou – tj. minimálně zkontrolovat funkčnost osvětlení, tlak v pneumatikách, zdali nedochází k úniku provozních kapalin a podobně. Ruku na srdce – kolik řidičů tuto kontrolu provádí….?

Zákon č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích ukládá: § 5 odst. 1, písm. a) povinnost řidiči užít takové vozidlo, které splňuje technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.
Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích včetně prováděcí vyhlášky č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Vozidlo je technicky nezpůsobilé, pokud pro závady v technickém stavu BEZPROSTŘEDNĚ ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, poškozuje životní prostřední, provozovatel neprokáže technickou způsobilost anebo byly na vozidle provedeny neschválené změny nebo zásahy do identifikátorů vozidla (např. VIN-identifikační – jakési „rodné číslo“ vozidla).
Výčet závad, které bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu, je uveden ve vyhlášce č. 341/2002 Sb. – konkrétně v § 36. Jedná se o závady v osvětlení (např. pokud nesvítí světlo na straně ke středu vozovky, nelze přepnout z dálkových světel na potkávací nebo pokud světla oslňují), dále v zasklení vozidla (prasklina větší jak 2cm ve stírací ploše či zatemnění skel nad stanovenou mez), netěsnost výfukového potrubí,brzdy technický stav poškození či deformace karoserie včetně vůle řízení a špatného brzdného účinku, ale také hloubka dezénu pneumatik nebo jejich rozměr a typ podle technického průkazu.
Všechny tyto závady jsou důvodem k neschválení technické způsobilosti vozidla pro provoz na pozemních komunikacích ze strany technika stanice technické kontroly a v případě kontroly ze strany Policie ČR k uložení blokové pokuty. Tato pokuta může dosáhnout v blokovém řízení až do výše 2.000,-Kč, ve správním řízení až do výše 5.000,-Kč. Nutno podotknout, že za špatný technický stav se nepřidělují trestné body. Každopádně může policista takovému řidiči zakázat jízdu nebo přikázat řidiči přistavení vozidla na prohlídku ve stanici technické kontroly. V případě zjištění závad tuto prohlídku platí řidič včetně uložené pokuty a takováto jízda se může prodražit.
V neposlední řadě je třeba řidiče upozornit na další velmi důležitou skutečnost. Pokud bude při dopravní nehodě zjištěno, že vozidlo má propadlou technickou kontrolu nebo např. v zimním období řidič neužil zimní pneumatiky či mají pneumatiky vzorek pod stanovenou mez, pojišťovna řidiče s největší pravděpodobností zkrátí při vyplácení škody. V případě, že takový řidič bude viníkem dopravní nehody, bude po něm požadovat určitou náhradu škody. V případě škody na drahých vozidlech nebo v případě škody na zdraví se tento „regres“ může vyšplhat až do astronomických částek.
Motorové vozidlo a jeho technický stav je jedním z faktorů, které mají vliv na vznik dopravní nehody. Proto mějte, prosím, tuto skutečnost na mysli a věnujte svému automobilu alespoň základní péči, která nespočívá pouze v jeho umytí. Abyste nedopadli jako majitel vozidla na fotografii, jehož brzdy měly svá nejlepší léta dávno za sebou…..
ZASTAVTE JÍZDU SMRTI tím, že budete mít svá vozidla v pořádku.

plk. Ing. Lubomír Veselý