Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Středočeští policisté se zapojili do celorepublikového rozsáhlého opatření na kontrolní činnost v dopravě

Po celém území České republiky probíhala v minulém týdnu od 25. do 31. července 2016 dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL, při které  policisté kontrolovali dodržování pravidel silničního provozu a především se při této dopravní akci zaměřili na kontroly nákladní a autobusové dopravy.

DBA stredoc.kraj 2Policisté ze všech územních odborů  Středočeského kraje, policisté z dopravního oddělení silničního dohledu a dálničních oddělení se zapojili do této celorepublikové bezpečnostně dopravní akce s organizací TISPOL. V rámci kontrolní činnosti na pozemních komunikacích při tomto dopravním opatření policisté zkontrolovali celkem 565 motorových vozidel, z toho byla provedena kontrola 263 nákladních vozidel 31 autobusů. Po dobu provádění kontrolní činnosti při celé dopravně bezpečnostní akci bylo zjištěno 150 přestupků, z nichž 124 přestupků bylo vyřešeno na místě uložením blokové pokuty v celkové výši 102 800,- Kč a dále bylo 24 přestupků oznámeno správním orgánům.

Nejčastějšími dopravními přestupky celkem:

– porušení zákona č. 111/1994Sb.                                      67

– nevyhovující technický stav                                             34

– nesprávné používání tachografu                                     16

 – nedodržení bezpečnostních přestávek                          12

– porušení doby řízení a bezpečnostních přestávek       11

– nepoužití bezpečnostních pásů                                        6

– nedodržení rychlosti                                                           4

– požití alkoholických nápojů                                              4

– nedostatky v dokumentech řidiče                                    3

Z celkového počtu kontrolovaných motorových vozidel bylo zkontrolováno 152 nákladních vozidel českých dopravců a 111 zahraničních dopravců.

Při autobusové dopravě byla provedena kontrola 12 řidičů vnitrostátní dopravy a  u 19 řidičů mezinárodní dopravy. V 1 případě bylo zjištěno u řidiče nedodržení odpočinku a bezpečnostní přestávky a 1 řidič nesprávně používal tachograf.

V rámci této dopravně bezpečnostní akce policisté zjistili dva pachatele trestné činnosti.

Při kontrolní činnosti policisté dohlíželi na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Dopravně bezpečnostní DBA stredoc.kraj 1opatření s organizací TISPOL bylo tentokrát především zaměřeno na kontrolu autobusové a nákladní dopravy a dodržování sociálních předpisů v dopravě. V průběhu dopravních akcí policejní hlídky se taktéž zaměřily na dodržování pravidel silničního provozu a současně prováděly kontroly na pátrání po osobách a odcizených vozidlech a věcech. Jedním z hlavních cílů dopravního opatření bylo snížit počet dopravních nehod a nekázeň některých řidičů na pozemních komunikacích Středočeského kraje.

Celá dopravně bezpečnostní akce s organizací TISPOL probíhala v různých časových rozmezích, a to jak během dne, tak i v nočních a brzkých ranních hodinách. Policejní hlídky byly rozmístěny na vytipovaná pevná stanoviště po územích všech okresů Středočeského kraje, kde vykonávaly kontrolní činnost. Do dopravních akcí  byly zapojeny i pohyblivé motorizované policejní hlídky, které monitorovaly pohyb účastníků silničního provozu. DBA stredoc.kraj 3Samozřejmě, že především na rychlostních komunikacích a dálnicích byla využita speciální služební vozidla značek VW  Passat a Škoda Superb.

Do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce  s organizací TISPOL bylo v době konání probíhající akce celkem nasazeno sto čtyřicet devět policistů ze všech územních odborů,  z dopravního oddělení silničního dohledu a dálničních oddělení Středočeského kraje.

Policisté v těchto dopravně bezpečnostních akcích budou v teritoriu Středočeského kraje nadále pokračovat  i v následujících dnech,  a to nejen v rámci celorepublikové akce s organizací TISPOL.

nprap. Jana Šteinerová