Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Stáčení tachometrů a jeho (bez)trestnost

Stáčení tachometrů a jiné způsoby omlazování aut tvoří již dlouhé roky neodmyslitelný folklór tuzemského trhu s ojetými vozidly. Je ale opravdu tak beztrestné, jak nás o tom někdy zjednodušeně píše. Nejvyšší soud České republiky nyní potvrdil, že nikoliv!

Proč se s kilometry podvádí aneb cui bono?

Položme si otázku, proč vlastně dochází k pozměňování údajů o ujetých kilometrech. Odpověď asi nebude příliš složitá. Nikdo to totiž nedělá jen tak, aby měl sám pro sebe lepší pocit, že řídí „mladší“ auto, ale vždycky tím sleduje záměr někoho dříve či později oklamat, prodat jinak obtížně prodejné ojeté auto a pochopitelně také zvýšit jeho kupní cenu, tj. vydělat na tom (ponechme stranou, že v některých případech se ujeté kilometry i přitáčejí, aby se bylo možné obohatit o fiktivně projeté palivo, což je ale problém spíše služebních aut a nedostatečné evidence o jejich užívání).
Právě tahle skutečnost, tedy snaha obohatit se, je důležitá pro odpověď na otázku, zda je u nás omlazování aut opravdu beztrestné. Odpověď je, že nikoliv, tedy že nepotřebujeme novou skutkovou podstatu žádného trestného činu, ale jen důslednější vymáhání stávajícího práva a lepší kontrolní mechanismy! Jelikož pozměnění údajů o najetých kilometrech zpravidla (s výjimkou velmi starých aut) ovlivní výslednou kupní cenu o více než 5000 Kč, je stočení tachometru trestným činem, a to konkrétně podvodem, neboť kupující je uváděn v omyl a někdo (zpravidla prodávající) na tom vydělá nejméně právě zmíněných 5000 Kč.

Je to podvod!

Jinými slovy, stáčení tachometrů u nás trestné je, a to od nepaměti a případně i ve formě pokusu (nabízením takové auta s pozměněnými údaji). Autoklub České republiky ostatně tuto skutečnost tvrdí dlouhodobě.
V praxi pochopitelně je problém s tím zjistit, kdo vlastně kilometry utočil, tedy kdo je skutečným pachatelem takového jednání, zda první majitel, druhý majitel, autobazar či někdo úplně jiný. Na tom by ale zavedení nové speciální skutkové podstaty „jen“ pro stáčení tachometrů nic nezměnilo, vždycky totiž bude potřeba vypátrat skutečného pachatele, popřípadě další účastníky trestného činu, a jejich vinu jim před soudem prokázat. Je to sice složité, ostatně jako u řady jiných trestných činů, ale určitě ne absolutně nemožné.

Jinými slovy, nevymýšlejme vymyšlené, nezavádějme nové trestné činy, které nepotřebujeme a jejichž spáchání se nám tak jako tak nebude prokazovat o nic lépe, než se prokazuje spáchání trestného činu podvodu určitou osobou.

Jak to vidí Nejvyšší soud

Podle právní věty obsažené v rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 728/2014, se věci mají takto: „Jestliže pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. přetočením) sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav tachometru tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5000,-Kč, kterou kupující, aniž by o uvedené změně věděl, zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu škodu nikoliv nepatrnou a sebe nebo jiného obohatil.“

Ing. Václav Špička, Autoklub ČR

Právní věta – prodej vozidel s přetočeným tachometrem

Nejvyšší soud vydal v rámci své sjednocující rozhodovací praxe právní názor, který (zjednodušeně řečeno) říká, jak posuzovat jednání pachatele, který prodává vozidlo se stočeným počtem najetých kilometrů a poškozuje tak nové kupce, na nichž získává majetkový prospěch.

Právní věta:
Přečin podvodu podle § 209 tr. zákoníku

Jestliže pachatel prodává motorové vozidlo, u kterého upravil (tzv. přetočením) sám nebo prostřednictvím jiné osoby stav tachometru tak, aby vykazoval méně ujetých kilometrů, a v důsledku toho dojde k navýšení kupní ceny nejméně o částku 5.000,- Kč, kterou kupující, aniž by o uvedené změně věděl, zaplatí, jsou naplněny znaky trestného činu podvodu podle § 209 tr. zákoníku, neboť pachatel tím uvedl kupujícího v omyl, způsobil mu škodu nikoliv nepatrnou a sebe nebo jiného obohatil.

Nejvyšší soud tak rozhodl na základě dovolání P. M. (1974) ze Zlína. Ten byl Okresním soudem ve Zlíně 28. 6. 2013 uznán vinným přečinem podvodu podle § 209 odst. 3 tr. zákoníku a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 18 měsíců.

Krajský soud v Brně – pobočka Zlín pak jeho odvolání 5. 11. 2013 zamítl jako nedůvodné.
Podle zjištění okresního soudu P. M. prostřednictvím autobazaru na Zlínsku, v úmyslu neoprávněně se obohatit, prodal 21. 1. 2010 poškozenému (nar. 1940) motorové vozidlo VW Caravelle 2,5 Tdi za částku 379. 000,- Kč s deklarovaným počtem ujetých kilometrů 171.000, ačkoliv věděl, že tento stav neodpovídá skutečnosti, když sám předmětné vozidlo zakoupil dne 17. 3. 2009 za částku 7.000,- EUR se stavem počtu ujetých kilometrů 340.000 km, který následně upravil nebo nechal upravit. Popsaným jednáním způsobil poškozenému škodu ve výši nejméně 159.000,- Kč.

Ing. Petr Knötig, Nejvyšší soud ČR