Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Seznam uzavírek od 27. 6. 2014 na silnicích I. tříd a rychlostních komunikacích v jednotlivých krajích

Olomoucký kraj

Rychlostní silnice R46, km staničení 26 až 29,5 – uzavírka levého jízdního pruhu, v pravém jízdním pruhu, oprava mostu ev.č. 46-015..3 za Prostějovem, v termínu 1.7.2014 – 30.11.2014 – rozhodnutí o uzavírce zatím není vydáno
Silnice I/47, km staničení 11,5 až 11,6 – úplná uzavírka, provizorní objízdná komunikace, oprava mostu ev.č. 47-008 u obce Těšice, v termínu 16. 6. 2014 – 9. 10. 2014
Silnice I/46, km staničení 58,1 až 58,2 – částečná uzavírka, po polovině vozovky, oprava mostu ev. č. 46-038 ve Šternberku, v termínu 5. 5. 2014 – 31. 10. 2014, provoz řízený pomocí světelného signalizačního zařízení
Silnice I/46, km staničení 69 až 74 – úplná uzavírka, vyznačená objízdná trasa, oprava mostů ev. č. 46-043 a 46-044 v obci Ondrášov, v termínu 1. 4. 2014 – 30. 9. 2014

Pardubický kraj

Silnice I/2 Přelouč, průtah, v úseku od křižovatky se silnicí II/333 po okružní křižovatku u Obchodního centra Billa: bude probíhat pokládka obrusné vrstvy a doprovodné stavební práce, včetně pokládky vodorovného dopravního značení za dopravních omezení, provoz bude veden po stavbě střídavě po polovinách vozovky
Silnice I/37 okružní křižovatka Opatovice n. L., z důvodu výstavby III. patra okružní křižovatky je uzavřena polovina okružní křižovatky, provoz veden obousměrně po druhé polovině okružní křižovatky, změna dopravního značení
Silnice I/34 Borová, průtah, obnova ložní a obrusné vrstvy vozovky, od 23. 6. 2014 začíná frézování, poté bude probíhat následná pokládka nových živičných vrstev, provoz bude veden po stavbě střídavě po polovinách vozovky
Silnice I/34 Polička, Květná, pokládka mikrokoberce, provoz bude veden po stavbě, řízení dopravy pracovníky zhotovitele

Jihočeský kraj

Silnice I/39, most ev.č.39-033 Lenora – polovina mostu je uzavřena, oprava probíhá za částečné uzavírky, provoz řídí semafory (1. 4. – 30. 9. 2014)
Silnice I/19 Milevsko, most ev.č.19-033 – oprava probíhá po polovinách, provoz je řízen semaforem (2. 6. – 31. 10. 2014)
Silnice I/24 Třeboň, most ev. č. 24-006.1 a 24.006.2 – akce probíhá za úplné uzavírky, objízdná trasa je vyznačena po silnicích I. třídy (1. 7. – 30. 10. 2014)
Silnice I/24 a I/34 Třeboň, křižovatka – výstavba nové okružní křižovatky, proběhne za úplné uzavírky, objížďka je vedená po místních komunikacích (1. 8. – 30. 10. 2014)
Silnice I/22 Strakonice, okružní křižovatka – Katovická – vybudování nové okružní křižovatky, jako první stavby severního obchvatu Strakonic, výstavba proběhne za částečné uzavírky řízené semafory, po polovinách (1. 9. – 30. 10. 2014)
Silnice I/39 Český Krumlov, zajištění nestabilního skalního svahu zářezu – realizace akce za částečného omezení, snížená rychlost, v případě nutnosti bude komunikace omezena na polovinu a provoz bude řízen semaforem (akce proběhne během prázdnin)

Středočeský kraj

Rychlostní silnice R7 Knovíz, most ev.č. 7-016 – jedná se o kompletní rekonstrukci mostu na rychlostní silnici R7. A každá potřebná uzavírka, po dobu jeho rekonstrukce je tedy jeho součástí. V km 16,292 – 17,130 probíhá uzavírka pravého jízdního pásu komunikace R7 od 17. 6. do 22. 12. 2014. V období od 27. 6. do 11. 7. 2014 bude probíhat demolice pravé poloviny mostu a sanace spodní stavby.
Rychlostní silnice R4 Mimoúrovňová křižovatka Kodetka, most ev.č. 4-019a.1 – kompletní rekonstrukce mostu nad rychlostní silnici R4. Po dobu rekonstrukce je tedy jeho součástí každá potřebná uzavírka. Ačkoli dopravní opatření schválené Ministerstvem dopravy ČR povoluje uzavření levých jízdních pruhů na komunikaci R4 již od 22. 6. 2014 ze strany Ředitelství silnic a dálnic byl harmonogram výstavby (po dohodě mezi stavbou a investorem) upraven tak, aby v kritický první prázdninový víkend byl na silnici R4 v předmětném úseku bez dopravních omezení. Ve vámi dotazovaném časovém intervalu je z důvodu realizace předmětné rekonstrukce uzavřen sjezd a nájezd na komunikaci R4 ve směru na Prahu a to až do 30. 8. 2014. Uzavírka tohoto sjezdu ovšem nečiní žádné problémy, neboť lze využít jiné značené exity.
Konkrétní časové uzavření levých pruhů:
– Uzavírka levého jízdního pásu komunikace R4 v km 27,060 – 27,230 bude od 29. 6. do 17. 7. 2014 (jedná se o směr Příbram)
– Uzavírka levého jízdního pásu komunikace R4 v km 27,280 – 27,100 bude také od 29. 6. do 17. 7. 2014 (jedná se o směr Praha)
Rychlostní silnice R4 Jiráskova čtvrť, budování protihlukové opatření – jedná se o oboustrannou protihlukovou stěnu u silnice R4. Pravá strana se dokončuje, levá strana bude realizována následně.
Pravá strana – protihluková stěna v délce 960 m, uzavírka má staničení km 11,335 – 12,328. Jde o uzavírku pravého jízdního pásu + pravé krajnice v termínu 24. 3. 2014 – 25. 6. 2014. V dny před dnem pracovního klidu od 12 hod – do 12 hod prvního dne pracovního klidu uzavírka není a dopravní značení přesouváme.
Levá strana – protihluková stěna v délce 360 m, o obdobnou uzavírku je požádáno v km 11,150 – 11,700, s termínem 2.7 – 15. 9. 2014. V poslední den pracovního klidu od 12 hod do cca 10 hod prvního pracovního dne se bude opět dopravní značení posouvat.
Rychlostní silnice R4 Lhotka, most 4-023, rekonstrukce levého mostu, uzavírka levé poloviny silnice R 4 v úseku km 34,00 – 32,590, v termínu 28. 4. 2014 – 2. 8. 2014. Levá polovina mostu by měla být zprůjezdněna 2. 8. 2014 a zároveň se uzavře pravá polovina rychlostní silnice R 4, s termínem ukončení cca 15. 12. 2014. (Tato polovina mostu je složitější, je na ní protihluková stěna).

Rychlostní silnice R4 Dobříš, rekonstrukce mostu (4-022)
Do 2. 8. 2014 by se mělo realizovat prodloužení jednoho středového přejezdu (od km 32, 440 uzavření levého pásu na pravé polovině R 4 a uzavření rychlého pásu na levé vozovce v úseku km 32,450 – 32,700), cca na dobu 8-mi pracovních dní.

Rychlostní silnice R4 Dobříš, uzavírka pravé poloviny R4 od 2. 8. 2014, (společně s mostem 4-023 Lhotka), by mělo dojít k uzavírce pravé poloviny R 4 – dochází k prodloužení uzavírky o cca 200 m – začátek uzavírky 32,400, na dobu do konce roku 2014.

Rychlostní silnice R7 Stehlčeves, rekonstrukce pravé poloviny mostu 7-010
31. 5. 2014 byla ukončena realizace levého mostu a zahájila se rekonstrukce pravého mostu. Od 31. 5. 2014 do včerejška, (18. 6. 2014) byla rekonstrukce pravého mostu zahrnuta do uzavírky našeho provozu – v rámci opravy levé vozovky R7. Od 19. 6. 2014 již funguje jen uzavírka pro most km 11,145 – 11,545 pravé poloviny R 7, která potrvá do cca 20. 12. 2014.

Plzeňský kraj

Silnice I/27 Běšiny, km staničení 180 až 185, výměna živičných vrstev, částečná uzavírka po ½, v termínu 7. 7. 2014 – 30. 9. 2014
Silnice I/27 Klatovy, ul. 5. května – km staničení 171 až 172, výměna živičných vrstev, částečná uzavírka po ½, v termínu 18. 6. 2014 -7. 7. 2014
Silnice I/27 Železná Ruda, most ev.č. 27-112 – km staničení 209,635 – 209,653, výměna izolace, vybetonování spřažené desky, nové římsy, výměna zábradlí, částečná uzavírka se semafory, v termínu 30. 6. 2014 – 15. 10. 2014
Silnice I/27 Přeštice, km 152,486, oprava propustku 27-427P, km staničení 152,486 – 152,488, rekonstrukce propustku, částečná uzavírka, v termínu 23. 6. 2014 – 23. 7. 2014
Silnice I/20 Mimoúrovňová křižovatka Černice, konec čtyřpruhu, km staničení 86 -88, výměna živičných vrstev, částečná uzavírka po ½, v termínu 1. 7. 2014 – 31. 7. 2014
Silnice I/22 Mimoúrovňová křižovatka Černice, konec čtyřpruhu, km staničení 41,8 – 42,57, rekonstrukce vozovky, částečná uzavírka se semafory, v termínu 15. 6. 2014 – 15. 10. 2014

Královéhradecký kraj

Silnice I/37 Kuks-Trutnov, neprovedené úseky silnice, oprava živičného krytu, částečná uzavírka sil. I/37 na území obce Kocbeře v termínu 19. 5. 2014-31. 8. 2014, jeden jízdní pruh bude uzavřen, druhý jízdní pruh bude kyvadlově průjezdný pouze pro osobní a dodávková vozidla, autobusy, integrovaný záchranný systém, mimo nákladní dopravu.
Silnice I/14 Trutnov, oprava mostu 14-070, úplná uzavírka sil. I/14 v Trutnově, Horním Starém Městě, v místě mostu ev.č. 14-070 v termínu 14. 3. 2014 – 31. 8. 2014, objízdná trasa je vedena městem Trutnov.
Silnice I/14 Rudník-Čistá, oprava opěrných zdí a oprava vozovky, částečná uzavírka sil. I/14 v obci Rudník, v úseku od křižovatky se silnic II/325 v délce cca 2,9 km ve směru na Vrchlabí v termínu 1. 7. 2014 – 31. 8. 2014, jeden jízdní pruh bude uzavřen, jeden průjezdný ve směru Vrchlabí-Trutnov. Směr Trutnov-Vrchlabí bude veden po objízdné trase sil. II. a III. Tříd
Silnice I/35 Kněžnice, most 35-059 Libuň, úplná uzavírka sil. I/35 na území obce Kněžnice, v místě mostu ev.č. 35-059 v termínu 30. 6. 2014 – 30. 9. 2014, provoz bude veden přes mostní provizorium umístěné v těsné blízkosti opravovaného mostu, kyvadlově
Silnice I/16 Dolní Olešnice, most 16-065 Vestřev, úplná uzavírka sil. I/16 v obci Dolní Olešnice, v místě mostu ev.č. 16-065 v termínu 25. 3. 2014 – 31. 7. 2014, provoz je veden po souběžné komunikaci, kyvadlově

Ústecký kraj

Rychlostní silnice R6 Lubenec – Bošov, výstavba, úplná uzavírka, objízdná trasa přes obec Libkovice, v termínu 19. 3. 2014 – 13. 10. 2014, úsek v délce 3 000m
Silnice I/8, rekonstrukce mostu e.č. 8-052.1 a 8-052.2, oba pruhy směr Praha – doprava svedena do protisměru –snížena rychlost, v termínu 20. 2. 2014 – 30. 11. 2014, úsek v délce 500m
Silnice I/8, oprava křídla mostu e.č. 8-050, oba pruhy směr Teplice – doprava svedena do protisměru –snížena rychlost, v termínu 17.3.2014 – 17.8.2014, úsek v délce 500m
Silnice I/13, rekonstrukce kanalizace, jeden jízdní pruh – doprava řízena kyvadlově semafory, v termínu 30.3.2014 – 30.7.2014, úsek v délce 300m
Silnice I/13, rekonstrukce mostu e.č.13-030a, oba pruhy směr Klášterec n. O. – doprava svedena do protisměru –snížena rychlost, úsek v délce 1000m
Silnice I/27, rekonstrukce mostu e.č.27-004, úplná uzavírka, objízdná trasa: osobní vozidla přes obec Hrob, nákladní vozidla přes TP I/8, Litvínov I/27 a silnice II. třídy – značeno, v termínu 11.3.2014 – 31.8.2014, úsek v délce 1000m

Moravskoslezský kraj

Silnice R56 Ostrava – Frýdek-Místek, úsek km 46,000 – 52,000 směr Ostrava, úplná uzavírka směru Ostrava, provoz převeden do protisměru, termín provádění 16.6.2014 – 31.8.2014
Silnice I/56 Šance, most ev.č. 56-101, částečná uzavírka pro osobní vozidla-světelné signalizační zařízení, úplná pro nákladní vozidla, termín provádění 30.3.2014 – 15.11.2014,
Silnice I/59 Karviná – Doly, most ev.č. 59-006, částečná uzavírka směru Ostrava – světelné signalizační zařízení, úplná ve směru Karviná, termín provádění 10.3.2014 – 31.8.2014,
Silnice I/57 Nový Jičín, most ev.č. 57-039, částečná uzavírka, termín provádění 3.3.2014 – 14.9.2014,
Silnice I/58 Skotnice, most ev.č. 58-019, částečná uzavírka – světelné signalizační zařízení, termín provádění do 30. 9. 2014

Zlínský kraj

Silnice I/35 Horní Bečva, předpokládáme částečné omezení plynulosti dopravy, realizuje se zde oprava mostu ev.č. 35-202 přes řeku Bečvu (km 321,741-321,792), provoz je řízen světelnou signalizací.
Silnice I/50 Zlechov, částečné omezení dopravy je možné předpokládat v km 53,835, toto omezení je způsobeno opravou mostu ev.č. 422-01, který se nachází nad komunikací I. třídy a je v majetkové správě Ředitelství silnic Zlínského kraje. V daném časovém období budou zachovány oba jízdní pruhy s omezením plynulosti dopravy formou dopravního značení.

Karlovarský kraj

Silnice I/13 Karlovy Vary – Bor, v km 0,92 – 3,9, částečná uzavírka s převedením do levého pásu, v termínu do 31.72014
Silnice I/20 přehrada Březová – km 6,378 – 7,206, částečná uzavírka, provoz řízen semafory, v termínu do 30. 11. 2014
Silnice I/21 Velká Hleďsebe-Drmoul, v km 24,867- 6,200, částečná uzavírka, v termínu do 16.8.2014
Silnice I/25 nad Jáchymovem, km 7,44 – 7,609, částečná uzavírka, provoz řízen semafory, v termínu do 31. 10. 2014
Silnice I/6 – Lubenec – Bošov, objížďka vedena po vybudované objízdné trase a silnici III.tř., v termínu do 2015

Jihomoravský kraj

Silnice I/43 Brno, most ev. č. 43-002 a – částečné omezení dopravy v podobě uzavírky levého mostu
Silnice I/54, most ev. č. 54-023 – uzavírka komunikace I/54 v úseku mezi městem Veselí nad Moravou a Moravským Pískem z důvodu oparvy mostu ev.č. 54-023
Realizované akce v daném období
Silnice I/54 Moravský Písek – Veselí n. Moravou, most ev.č. 54-023
Silnice I/38 Znojmo, velkoplošné vysprávky
Silnice I/19 Sebranice, opěrná zeď
Silnice I/40 Mikulov, souvislá údržba v km 0,1 – 1,5 (9.7.-18.7.2014)
Akce k realizaci, ale nyní se projednávají uzavírky a dopravní omezení, proto není znám přesný termín:
Rychlostní silnice R 52 Pasohlávky, vybudování přechodu pro chodce
Silnice I/23 MÚK Kývalka – oprava krytu
Silnice I/52 Mikulov, křižovatka Březí
Silnice I/54 Silničná, výměna krytu vozovky
Silnice I/42 Brno, Provazníkova – Tomkovo náměstí

Kraj Vysočina

Silnice I/38 Havlíčkův Brod, ul. Masarykova, část sil. I/38 (část ul. Masarykova) v průtahu městem Havlíčkův Brod, km staničení 141,068 – 141,500, směr staničení Kolín – částečná uzavírka sil. I/38 – uzavřen levý jízdní pás ve směru staničení sil. I/38Jihlava, v termínu 1.4.- 31.8.2014 (po dílčích úsecích) – harmonogram je cca 1 měsíc v předstihu, veškerý silniční provoz bude veden obousměrně v pravém jízdním pásu, objízdné trasy nejsou stanoveny
Silnice I/38 Náměšť nad Oslavou, průtah, část sil. I/23 v průtahu městem Náměšť nad Oslavou, km staničení 116,600-118,000, směr staničení Třebíč – Kralice nad Oslavou, úplná uzavírka sil. I/23, v termínu 5.5.-31.10.2014, silniční provoz bude veden po objízdných trasách, vyznačené objízdné trasy po místních komunikacích ve městě Náměšt nad Oslavou, vyznačená obousměrná objízná trasa z Třebíče (ul. Hrotovická) po sil. II/351 přes Třebenice a Dalešice na křižovatku se sil. II/152 a dále po sil. II/152 přes Slavětice, ze Slavětic na Kramolín a dále na křižovatku se sil. II/3952, následně přes Kuroslepy, Březník a v Kralicích n.O. se napojí na sil. I/23.
Silnice I/23 Kralice, průtah, část sil. I/23 v průtahu obcí Kralice nad Oslavou, objízdné trasy od začátku obce Kralice n.O. ze směru od Náměště n.O. po křiž. sil I/23 se sil. II/392, od začátku obce Kralice n.O. ze směru od Náměště n.O. po křiž. sil I/23 se sil. II/392, úplná uzavírka sil. I/23, v termínu 5.5.-31.10.2014, silniční provoz bude veden po objízdných trasách, obousměrná objízdná trasa z Kralic n.O. po sil. II/392 k Jinošovu na křižovatku se silnicí II/399 a dále po sil. II/399 do Náměště na Oslavou, vyznačená obousměrná objízná trasa z Třebíče (ul. Hrotovická) po sil. II/351 přes Třebenice a Dalešice na křižovatku se sil. II/152 a dále po sil. II/152 přes Slavětice, ze Slavětic na Kramolín a dále na křižovatku se sil. II/3952, následně přes Kuroslepy, Březník a v Kralicích n.O. se napojí na sil. I/23.
Silnice I/19 Stříbrné Hory, km staničení 148,100 – 148,350, Havl. Brod – Žďár nad Sázavou, úplná uzavírka I/19, v termínu 19.05.2014 do 30.09.2014, objízdné trasy od křižovatky sil I/19 se sil. III/03818 po sil. III/03818 do Utína na křižovatku se sil. III/03818 a dále po sil. III/03810 a ul. Hesovská do Přibyslavi kde se napojí na sil. I/19, obousměrně po sil. I/19 – Dobrá do Přibyslavi dále na křiž. I/19 s I/37 do Žďáru n. Sázavou, přes Žďár na Ždírec nad Doubravouo. Ve Žírci n. D. na I/34 Chrudimská až do Pohledu a odsud do Stříbrných Hor
Silnice I/23 Ptáčov, most ev..č. 23-040 – Ptáčov, km staničení 101,100 – 101,250, Třebíč – Nám. Nad Oslavou, omezení – provoz po mostním provizoriu, v termínu 9.5.2014 – 30.9.2014 – úplná, objízdná trasa po mostním provizoriu – semafor

Liberecký kraj

Silnice I/14 Harrachov – Valteřice, dopravní omezení v úseku od křižovatky Harrachov, Na mýtě (I/10) k odbočce do Rokytnice nad Jizerou (II/294). V období od 1.6.2014 do 31.7.2014 je obousměrný provoz na 4 pracovních místech veden jedním jízdním pruhem a je řízený semafory
Silnice I/14 Poniklá – Víchová, dopravní omezení v úseku mezi Poniklou – Novou Vsí a odbočkou na Semily v Horní Sytové (II/292), v km 44 až 46. V období od května do konce září je obousměrný provoz podél pracovního místa veden jedním jízdním pruhem a je řízený semafory
Silnice I/35 Liberecký tunel, úplná uzavírka jednoho jízdního pásu (2 pruhů v jednom směru). V období od 3.7. do 25.7.2014 bude prováděna oprava dožitého krytu vozovky v obou tunelových troubách. Zároveň se uskuteční pravidelná požární prohlídka, monitoring konstrukčních částí tunelu a pravidelná údržba tunelu.

Mgr. Nina Ledvinová, ŘSD