Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Warning: getimagesize(http://doipo.cz/wp-content/uploads/2014/07/Lipník-nad-Bečvou-750x400.jpg): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/web/virtuals/166496/virtual/www/domains/doipo.cz/wp-content/themes/orion/functions/content.php on line 30

ŘSD zahajuje rekonstrukci nebezpečné křižovatky na obchvatu Lipníka

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahajuje 15. 7. 2014 rekonstrukci křižovatky „Na Horecku“ na silnici I/47 na obchvatu Lipníka nad Bečvou. Ta je ve stávající podobě považována za jedno z nejvíce nebezpečných míst na českých silnicích. Výsledkem celkové rekonstrukce křižovatky bude přestavba stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní. Rekonstrukce by měla být ukončena do 31. října 2014.

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky silničního provozu. Z důvodu co nejmenšího omezení provozu a bezpečnosti počítá harmonogram stavby s rozdělením stavebních prací do tří etap. Slavnostní zahájení proběhlo za účasti ministra dopravy Ing. Antonína Prachaře dne 14. července 2014 od 10:00 hodin v kulturním domě ECHO, Novosady 1380, Lipník nad Bečvou.

Uzavírka bude rozdělena do několika etap – z důvodu realizace I. etapy stavby „Okružní křižovatka I/47 a II/437, Lipník nad Bečvou“ bude od 14. 7. 2014 do 31. 8. 2014. částečně uzavřena silnice I/47 v prostoru průsečné křižovatky silnice I/47 se silnicí II/437 u Lipníka nad Bečvou.

Vedení dopravy:
směr jízdy Přerov – Hranice a zpět
po celou dobu uzavírky bude na silnici I/47 zachován obousměrný provoz, kdy každý směr jízdy bude veden jedním samostatným jízdním pruhem.

směr jízdy po silnici II/437 vedoucí do Lipníka nad Bečvou
po celou dobu uzavírky nebude možné odbočení ze silnice I/47 na silnici II/437 vedoucí do Lipníka nad Bečvou. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude od křižovatky I/47 s II/437 vedena po silnici I/47 (směrem na Přerov) až na křižovatku se silnicí III/4372 a odtud po silnici III/4372 (ul. Tyršova) až na křižovatku s II/437 v Lipníku nad Bečvou. Po této objízdné trase bude veden provoz i v opačném směru.

Okružní křižovatka I/47 a II/437 Lipník nad Bečvou

Základní údaje o stavbě

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektová dokumentace: Dopravoprojekt Ostrava spol. s r. o.
Zhotovitel: Skanska, a.s.
Dokončení stavby: 10/2014
Cena: 8 215 888 s DPH

Okružní křižovatka I/47 a II/437 Lipník nad Bečvou

Technické parametry

 • vnější poloměr 25 metrů
 • šířka jízdního pruhu na okružní křižovatce 6 metrů s přidaným dvoumetrovým prstencem pro průjezd nadměrných vozidel
 • na silnici I/47 v obou směrech bude vybudovaný zvýšený dělící pás šířky 3 metry a délky 100 metrů
 • na silnici II/437 ve směru Olomouc bude vybudovaný dělící pás šířky 1 metr a délky 38 metrů, ve směru Lipník nad Bečvu bude vybudován směrový ostrůvek
 • kategorie obou silnic zůstává zachována: silnice I/47 kategorie S11,5; silnice II/437 S9,5

Příprava stavby

Příprava stavby byla zahájena 15. 8. 2012 zadáním technické studie a ukončena dodáním projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) dne 30. 4. 2014. Celá příprava (veřejná soutěž na dodavatele projektové dokumentace, zpracování projektové dokumentace, územní řízení, stavební řízení, otevřené výběrové řízení) trvala jen 22,5 měsíců. U velkých liniových staveb se uvádí průměrná doby přípravy 13 let.

Popis stavby

Stavba řeší stavební úpravu – přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic I/47 a silnice II/437 na křižovatku okružní. Okružní křižovatka je řešena v ploše stávající křižovatky průsečné s využitím odbočovacích a připojovacích ramen. Vnější poloměr je 25 m, směrově je střed křižovatky umístěn do průsečíku os stávajících komunikací. Výškové parametry okružní křižovatky respektují stávající komunikace, tak aby došlo k minimálním výškovým změnám na navazujících ramenech nové křižovatky.

Celková délka stavby na silnici I/47 bude 367,63 m.

 • Stavební úpravy budou v délce 250,55 m.
 • Šířka okružního jízdního pásu bude 6,0 m s přidaným 2,0 m prstencem.
 • Šířka jízdních pásů do okružní křižovatky bude na silnici I/47 4,5 m a na silnici I/437 4,0 m. Šířka všech jízdních pásů na výjezdu z křižovatky bude 4,75 m.
 • Na silnici I/47 bude v obou směrech v místě stávajícího odbočovacího pruhu zvýšený dělící pás šířky 3,0 m a délky 100 m.
 • Šířka jízdních pásů podél dělících pásů bude 4,50 m, resp. 4,65 m.
 • Na paprsku silnice II/437 ve směru na Lipník nad Bečvou bude pojížděný směrový ostrůvek. Základní sklon jízdního pásu okružní křižovatky a napojujících ramen bude 2,5 %, pojížděný prstenec bude mít sklon 6 %.

Ing. Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD, foto mapy.cz