Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

ŘSD musí přes léto opravit začátek dálnice D1 od Chodova do Průhonic

Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájí na začátku července velkou opravu dálnice D1 na vjezdu do Prahy. Oprava bude probíhat od 8. července 2014 od km 9,4 do km 1,275 mezi Průhonicemi a Chodovem. V každém směru budou zachovány dva jízdní pruhy. První část opravy by měla trvat do konce října 2014. Náklady na opravu vyjdou na 258,3 miliónu Kč. Na tomto úseku bude také položen moderní tichý asfalt. ŘSD také po dohodě se smluvními partnery zajistilo posílení zásahových vozidel odtahových společností.

Na vozovce se v současné době vyskytují lokální výtluky, podélné a příčné nerovnosti a trhliny, rozpadají se obrusné a ložné vrstvy. Poškozena jsou svodidla, elastické mostní závěry, odvodnění, na krajnici a ve středním dělicím pásu jsou nánosy bahna.

Během opravy se vymění asfaltové vrstvy, v km 6,7 – 3,2 se kryt vozovky vytvoří z asfaltového koberce tlumícího hluk. Opravovat a sanovat se bude také podklad vozovek. U mostů dojde k výměně elastických závěrů. Instalovat se budou také po celé délce nová středová a krajová svodidla – ocelová i betonová. Dojde k seříznutí a doplnění krajnice, opravě odvodnění, přejezdů přes střední dělící pás a k výměně indukční smyčky sčítačů dopravy.

Základní informace o stavbě:

Stavba: D1 oprava AB vozovky v km 9,4 – 1,275 vlevo
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Společnost D1, EUROVIA – COLAS
Cena: 258,3 miliónu Kč
Délka výstavby: 183 dnů

1. část 07/2014 – 10/2014
2. část 04/2015 – 06/2015

Jednotlivé etapy uzavírky:
První etapa – od 8. 7. 2014 do 9. 7. 2014.
Druhá etapa – od 10. 7. 2014 do 19. 7. 2014
Třetí etapa – od 20. 7. 2014 do 16. 8. 2014
Čtvrtá etapa – od 17. 8. 2014 do 18. 10. 2014

Přesnější informace a rozpis uzavírek a vedení dopravy níže.

Jednotlivé etapy uzavírky podrobně:

První etapa – částečná uzavírka levého jízdního pruhu v pravém pásu dálnice D1 v km 0,200 – 5,500 v termínu od 8. 7. 2014 do 9. 7. 2014. z důvodu montáže dočasných svodidel a demontáže svodidel v přejezdech ve středním dělícím pásu (dále SDP).

Vedení dopravy – první etapa:
Ve směru na Brno je v km 0,200 – 5,500 postupně ve směru staničení uzavírán levý jízdní pruh, a to pomocí pojízdné uzavírkové tabule (tzv. „šipky“). Nejvyšší dovolená rychlost je omezena na 80 km/h, přičemž do středního jízdního pruhu je zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá šířka přesahuje 2,2 m. Ve směru na Prahu není doprava touto etapou omezena.

Druhá etapa – částečná uzavírka levého a části středního jízdního pruhu v levém pásu dálnice D1 v km 5,283 – 1,275 v termínu od 10. 7. 2014 do 19. 7. 2014 z důvodu opravy levé poloviny levého jízdního pásu dálnici D1.

Vedení dopravy – druhá etapa:

Ve směru na Brno je od km 0,180 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do středního a pravého jízdního pruhu, přičemž v levém jízdním pruhu je za mobilním svodidlem vedena protisměrná doprava. V tomto režimu (2 pruhy na Brno a 1 pruh na Prahu) je doprava vedena až do km 5,580, kde dopravní omezení končí. Nejvyšší dovolená rychlost je omezena na 100 km/h, s výjimkou úseku před příčnou uzávěrou, kde je snížena na 80 km/h.

Ve směru na Prahu je od km 5,800 doprava svedena do pravé části pásu a následně je levý pomocný pruhu převeden přes přejezd ve SDP do protisměrného pásu. V tomto režimu (1 pruhu na Prahu v pravém protisměrném pásu a jeden pruh v levém pásu) je doprava vedena až km 0,440, kde dopravní omezení končí. Sjezd a nájezd na odpočívky Sporthotel (km 5,500), Újezd u Průhonic (km 4,755) a na MÚK Chodov (EXIT 2) je umožněn pouze z pomocného jízdního pruhu vedeného v levém pásu dálnice (směr Praha). V tomto pruhu je nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h. V pomocném pruhu vedeném v protisměrném páse je nejvyšší dovolená rychlost 100 km/h, s výjimkou přejezdu SDP, kde je snížena na 60 km/h a rovněž je do tohoto pruhu zákaz vjezdu nákladních automobilů.

Třetí etapa – částečná uzavírka levého a části středního jízdního pruhu v levém pásu dálnice D1 v km 5,283 – 2,100 v termínu od 20. 7. 2014 do 16. 8. 2014 z důvodu opravy levé poloviny levého jízdního pásu dálnici D1.

Vedení dopravy – třetí etapa:

Ve směru na Brno je od km 1,500 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do středního a pravého jízdního pruhu, přičemž v levém jízdním pruhu je za mobilním svodidlem vedena protisměrná doprava. V tomto režimu (2 pruhy na Brno a 1 pruh na Prahu) je doprava vedena až do km 5,580, kde dopravní omezení končí. Nejvyšší dovolená rychlost je omezena na 100 km/h, s výjimkou úseku před příčnou uzávěrou, kde je 80 km/h.

Ve směru na Prahu je od km 5,800 doprava svedena do pravé části pásu a následně je levý pomocný pruh převeden přes přejezd ve SDP do protisměrného pásu. V tomto režimu (1 pruh na Prahu v pravém protisměrném pásu a jeden pruh v levém pásu) je doprava vedena až do km 1,700, kde dopravní omezení končí. Sjezd a nájezd na odpočívky Sporthotel (km 5,500), Újezd u Průhonic (km 4,755) a na MÚK Chodov (EXIT 2) je umožněn pouze z pomocného jízdního pruhu vedeného v levém pásu dálnice (směr Praha). V tomto pruhu je nejvyšší dovolená rychlost 80 km/h. V pomocném pruhu vedeném v protisměrném páse je nejvyšší dovolená rychlost 100 km/h, s výjimkou přejezdu SDP, kde je snížena na 60 km/h a rovněž je do tohoto pruhu zákaz vjezdu nákladních automobilů.

Čtvrtá etapa – částečná uzavírka pravého a části středního jízdního pruhu v levém pásu dálnice D1 v km 5,283 – 2,100 v termínu od 17. 8. 2014 do 18. 10. 2014 z důvodu opravy pravé poloviny levého jízdního pásu dálnici D1.

Vedení dopravy – čtvrtá etapa:
Ve směru na Brno je od km 1,500 uzavřen levý jízdní pruh a doprava je svedena do středního a pravého jízdního pruhu, přičemž v levém jízdním pruhu je za mobilním svodidlem vedena protisměrná doprava. V tomto režimu (2 pruhy na Brno a 1 pruh na Prahu) je doprava vedena až do km 5,580, kde dopravní omezení končí. Nejvyšší dovolená rychlost je omezena na 100 km/h, s výjimkou úseku před příčnou uzávěrou, kde je 80 km/h.

Ing. Jan Rýdl, tiskový mluvčí ŘSD