Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

První část zkoušky na motorku

S účinností od 1.11.2015 vešla v platnost novela vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Největší změnou jsou zkoušky u skupiny vozidel AM, A1, A2, a A. V první části zkoušky z praktické jízdy, jsou přesně dané úkony, které žadatelé musí splnit na zkušební ploše bez účasti komisaře na zadním sedadle motocyklu.

  • Sejmutí motocyklu z hlavního stojanu a jeho vedení bez použití motoru,
  • jízda při nízké rychlosti (rychlostí chůze),
  • otočení o 180o projetím zatáčky tvaru „U“ pomalou rychlostí,
  • slalom při nízké rychlosti,
  • jízda po dráze ve tvaru „8“,
  • opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku
  • brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z minimální rychlosti 50 km.h-1,
  • vyhýbání se překážce při rychlosti 50 km.h-1,
  • nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1

1) Sejmutí motocyklu z hlavního stojanu jeho vedení bez použití motoru vpřed se zatočením doleva a doprava, a vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na hlavní stojan

obrázek 1

2) provedení jízdy při nízké rychlosti – sledování komisaře rychlostí chůze v přímém směru (délka dráhy cca 12 m),

Obrázek 2

3) bezpečné otočení o 180o projetím zatáčky tvaru „U“ pomalou rychlostí,

Obrázek 3

4) slalom při nízké rychlosti (jízda rychlostí chůze cca 4 km.h-1),

Obrázek 4

5) jízda po dráze ve tvaru „8“,

Obrázek 5

6) opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutím druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu,

Obrázek 6

7) provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h-1,

Obrázek 7

8) vyhýbání se překážce při rychlosti 50 km.h-1 (u skupiny AM 45 km.h-1),

Obrázek 8

9) brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z minimální rychlosti 50 km.h-1 (u skupiny AM 45 km.h-1),

Obrázek 9

10) nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny AM 45 km.h-1).

Obrázek 10

Tyto úkony musí každý splnit pro to, aby mohl pokračovat v druhé části zkoušky z praktické jízdy. Ve které žadatel o řidičské oprávnění prokazuje schopnost ovládání motorového vozidla v podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Dopravně informační portál