Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Právní úpravy v blasti silničního provozu

V roce 2014 byly přijaty následující hlavní změny právní úpravy související s oblastí silničního provozu.

1. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, účinná od 7.11 2014 (obsažena v zákoně č. 230/2014 Sb.), jejímž cílem je:

–      oprava chybného vymezení některých skupin řidičského oprávnění (sk. B, C1, C, D1 a D);

–   zavedení tzv. informačního formuláře pro vyrozumění řidiče z jiného členského státu EU o tom, že s ním je vedeno řízení ve věci dopravního přestupku, a to v reakci na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu;

–      umožnění výměny údajů vedených v registru řidičů s jinými členskými státy EU v rámci sítě řidičských průkazů Evropské unie (RESPER).

2. Novela zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, účinná od 7.11.2014 (obsažena v zákoně č. 230/2014 Sb.), jejímž cílem je zejména zpřísnění technických požadavků kladených na výcviková vozidla používaná při výcviku a zkoušce na některé skupiny řidičského oprávnění (zejm.sk. A1, A2 a A).

3. REGISTRAČNÍ ZNAČKANovela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (resp. novela jeho novely zákonem č.260/2014 Sb.), jejímž cílem bylo zejména odložení zavedení tzv. registračních značek na přání; ty měly původně být vydávány již od r. 2015, ale novela jejich zavedení (prozatím) o 1 rok odložila, tj. na 1.leden 2016.

V současné době jsou v různých fázích legislativního procesu projednávány následující návrhy změn právní úpravy související s oblastí silničního provozu.

1. Poslaneckou sněmovnou byl dne 5. 12. 2014 schválen návrh novely zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (sněmovní tisk č. 118), jehož cílem je zrušení povinnosti platit České kanceláři pojistitelů (ČKP) sankční platbu za provozování vozidla bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; návrh zákona nyní bude projednávat Senát.

2dOPRAVNI ZNACKY. Poslaneckou sněmovnou je aktuálně projednáván senátní návrh novely zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu (sněmovní tisk č. 221), jehož cílem je zpřísnění postihů řidičů nákladních vozidel, kteří nebudou respektovat zákazy vjezdu; cílem je zejména zabránit účelovému objíždění úseků zpoplatněných mýtným po nevyhovujících pozemních komunikacích či přes území obcí.

3. Před předložením Poslanecké sněmovně je návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, který již schválila vláda a jehož cílem je změna v kategorizaci rychlostních komunikací (rozdělení na dálnice I. a II. třídy) a na to navazující změny v oblasti pravidel silničního provozu.

V roce 2015 lze předpokládat tyto ještě předložení následujících dalších změn právní úpravy související s oblastí silničního provozu.

V návrhu Plánu legislativních prací vlády na rok 2015, který má vláda poprvé projednávat na své schůzi dne 15.12 2014, je mj. obsažen legislativní úkol:

1. pro Ministerstvo dopravy vládě v září 2015 předložit novelu zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která mj. řešit umožní soukromým subjektům, aby s příslušnou certifikací zajišťovaly výrobu a distribuci tabulek SPZ namísto státu (tzv. „německý model“);

2. pro Ministerstvo financí vládě v září 2015 předložit novelu zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, která bude mj.řešit otázku postihu provozovatelů vozidel provozovaných bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Ing. Václav Špička autoklub ČR, DIP