Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Novela zákona o silničním provozu chystaná na příští rok

Novela zákona o silničním provozu zvýší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Pravidla silničního provozu doznají pravděpodobně v příštím roce několika změn. Ministerstvo dopravy odeslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o silničním provozu. Mezi nejvýraznější změny patří plošný zákaz pohybu vozítek segway na chodnících a nařízení nošení reflexních prvků za snížené viditelnosti při absenci veřejného osvětlení a chodníků.

Ministerstvo dopravy rozeslalo příslušným úřadům k připomínkování svůj návrh novely zákona o silničním provozu. Je v něm navrženo několik změn týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jedná se především o provoz samohybných osobních vozítek (například zařízení typu segway) či zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu. Neopomíjí se také bezpečnost chodců za tmy. Tam, kde chybí chodníky či veřejné osvětlení, budou muset nově chodci používat reflexní prvky.

„Předkládaná novela je zaměřená především na bezpečnost pohybu na pozemních komunikacích. Proto mimo jiné navrhuji, aby tolik diskutovaná vozítka segway, která už dnes nesmí na silnice, byla vyloučena z provozu i na chodnících. S tím souvisí i nová definice těchto zařízení v zákoně,“ podotýká k rozsáhlé novele zákona ministr Antonín Prachař a dodává, že návrh novely rovněž konzultoval s odbornými partnery. „Nyní novelu zákona posuzují v rámci meziresortního připomínkového řízení ostatní úřady.
Na základě zaslaných připomínek pak může dojít k úpravám našeho návrhu,“
dodává Prachař.

JEDNOTLIVÉ NAVRHOVANÉ ZMĚNY

DEFINICE VOZÍTEK SEGWAY

vozítko segwayDosud jsou osoby pohybující se na zařízení segway považováni za chodce. Novelou dochází k jejich jasnému definování v silničním provozu. Nově půjde o osobní přepravní prostředek. Definice v zákoně se navrhuje takto: „osobní přepravní prostředek je osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením nebo obdobné zařízení“.

Osobní přepravní prostředky nemohou být provozovány na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty a ve vozovce. Obec však může svým nařízením určit místa, kde bude možné taková zařízení provozovat. Určí-li obec, že osobní přepravní prostředky je možné provozovat i na smíšené stezce pro chodce a cyklisty, pak platí pravidlo,
že jsou-li stezky odděleny zvlášť pro chodce a cyklisty, pak se mohou pohybovat pouze v prostoru pro cyklisty. Je-li provoz neoddělen, společný, mohou se pohybovat vpravo, tak jako ostatní účastníci cyklostezky.

ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOŠENÍ REFLEXNÍCH PRVKŮ

reflexy a letáky od nadaceNovou povinností pro chodce je užití reflexního prvku při nedostatečné viditelnosti.
Jde o opatření, které výrazně přispěje k zamezení střetů osob s vozidly na místech, která jsou nedostatečně osvětlena a zároveň na nich chybí chodníky. Užitím oděvního prvku dojde k významnému zviditelnění chodce, přičemž tím automaticky dochází k větší bezpečnosti pro všechny účastníky silničního provozu.

Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního oděvního doplňku (nejde tedy
o povinnost nosit reflexní vestu jako takovou). Cenové náklady pořízení těchto prvků se pohybují v řádu několika málo desítek korun. Výrobci oblečení (zejména pak sportovního či pracovního) již dnes užívají reflexní prvky automaticky. Pokud již takové oblečení prvek má, bude tím splněna nová povinnost.

ZADRŽENÍ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA

Jde o další oblast, která má přispět k vyšší bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Pokud policista při silniční kontrole zjistí, že vozidlo má špatný technický stav, může zadržet osvědčení o registraci vozidla, který musí mít řidič ze zákona u sebe. Díky zadržení tohoto dokumentu může dojít k zabránění dopravní nehody způsobené vozidlem, které má špatný technický stav.

Řidič požádá o vrácení dokumentu na místně a věcně příslušném úřadu. Ten mu jej bez odkladu vydá, jakmile řidič prokáže odstranění závad protokolem o provedení technické kontroly.

Martin Novák, foto plzeňský deník.cz, nadace Besip