Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o povinném ručení

Ministerstvo financí předložilo dne 18. srpna 2015 do připomínkového řízení návrh novely zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh reaguje na rozsudek Soudního dvora EU (SD EU) ze dne 4. září 2014 čj. C-162/13 ve věci Damijan Vnuk, jímž SD EU vyložil význam pojmu „provoz vozidla“ a rozsah povinnosti uzavřít pojištění pro případ odpovědnosti za škodu z tohoto provozu (tzv. povinné ručení).

Stávající podoba českého zákona není s uvedeným rozsudkem SD EU plně slučitelná. Cílem návrhu novely tedy je tak dát do souladu zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s výkladem, který zaujal SD EU. Podle současné české právní úpravy podléhají povinnosti povinného ručení pouze ta vozidla, která jsou provozována na veřejných pozemních komunikacích. Podle SD EU má být ale rozsah povinného ručení širší a nemá se omezovat jen na veřejně přístupné pozemní komunikace, neboť hlavní smysl povinného ručení je ochrana osob poškozených provozem motorových a jejich přípojných vozidel bez ohledu na to, zda jsou provozována na veřejně přístupných nebo soukromých místech, nebo zda jde o jejich provoz jako dopravního prostředku nebo o jejich jiné užití v souladu s jejich obvyklou funkcí.

Přijetím zákona vznikne vlastníkům vozidel, jež nejsou provozována na veřejných pozemních komunikacích a tedy ani dosud nepodléhala povinnému ručení, povinnost dojednat povinné ručení těchto vozidel. Půjde především o vozidla nepodléhající povinnosti registrace v registru silničních vozidel, typicky o pracovní stroje, které nejsou v souladu s jejich obvyklou funkcí určeny k pohybu po pozemních komunikacích.
Ministerstvo financí předpokládá, že nová povinnost by se pro tato vozidla, respektive jejich vlastníky uplatnila od 31. května 2016.

Ing. Václav Špička, Autoklub ČR