Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Kdo a za kolik odtáhne Vaše auto po bouračce?

K návrhu, kterým by se měly změnit podmínky odtahu nepojízdných vozidel.

Na programu jednání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny dne 14. října 2015  byl mj. vládní  návrh  zákona,  kterým  se  mění  zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  silničním  provozu  (sněmovní  tisk  471). Poslanec  Martin Kolovratník  k tomu předložil  pozměňovací návrh, který obsahuje změnu týkající se havárií motorových vozidla na dálnicích.

V současné  době  Policie  ČR  přímo  cestou  Nehodového  centra  pojišťoven  zajišťuje  odtah havarovaného  resp.  nepojízdného  vozidla  podle  propozic  pojišťovny  dotčeného  provozovatele vozidla. Tento postup je zcela vyhovující a zcela funkční.

Nově,  podle  návrhu  poslance  Kolovratníka,  by  mělo  platilo že  nesjednal-li  by  provozovatel nepojízdného  vozu  odtah  sám  (např.  je-li  zraněn  a  neschopný  komunikace),  Policie  ČR  by  vyzvala Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aby zajistilo odtah vozidla.

To znamená, že  Policie  by  vyzvala  ŘSD k odtahu vozu a ŘSD  by  odtah zajistil  prostřednictvím svého smluvního partnera. Nebyla by  žádná záruka, že tento partner ŘSD bude subjektem  odsouhlaseným pojišťovnou dotčeného provozovatele a že odtah provede za podmínek dohodnutých s pojišťovnou.

Pak nelze vyloučit možnost, že provozovatel, ač řádně sjednal rozšířené služby pojištění svého vozidla nebo si platí asistenční službu, bude nucen  odtah  uhradit, protože jeho pojišťovna nebude  souhlasit s podmínkami tohoto odtahu (cena, délka odtahu, místo depozice vozidla).

Z výše  uvedeného  vyplývá,  že  navrhovaná  úprava  je  nežádoucí  a  nadbytečná,  neboť  současný postup  (kontaktování  Nehodového  centra  pojišťoven  v případě  indispozice  řidiče/provozovatele vozidla) je zcela vyhovující.

Navrhovanou změnou  by  se navíc vytvořil  další mezičlánek a postup by  tak mohl generovat časová zdržení a prodlevy v procesu odstranění překážky z komunikace.  Navrhovaná  úprava  by mohla  mít negativní  dopad  na  motoristy,  kteří  i  v situacích,  že  budou  i  nezaviněnými  účastníky  dopravních nehod, budou nuceni ke zbytečným finančním nákladům, kdy již sama účast na dopravní nehodě je výrazným traumatem a negativním zásahem do osobního života osob.

Ing. Václav Špička, Autoklub.cz, foto odtah a likvidace vozů