Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Dopravně bezpečnostní akce v Karlovarském kraji

V rámci preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit přetrvávající nekázeň účastníků silničního provozu a počet dopravních nehod a jejich následků na pozemních komunikacích v důsledku zvýšeného počtu dopravních nehod na území Karlových Varů byla 15. 10. 2014 v době od 6:00 do 10:00 hodin a 16. 10. 2014 od 12:00 do 16:00 hodin vyhlášena krajská dopravně bezpečnostní akce.

Tato krajská dopravně bezpečnostní akce byla na středu ráno a na čtvrtek odpoledne vyhlášena právě proto, že na základě analýzy statistik dopravní nehodovosti bylo zjištěno, že právě v tyto dny v týdnu a v tuto dobu dochází na území Karlových Varů nejčastěji k dopravním nehodám.
V průběhu akce se hlídky Policie ČR zaměřili především na kontrolu dodržování stanovené rychlosti jízdy, způsob jízdy, ustanovení o dání přednosti v jízdě, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy, technický stav vozidel, požívání alkoholických nápojů a návykových látek a na dodržování ostatních ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.)
Policisté se dále zaměřili také na pátrání po hledaných osobách, věcech a odcizených motorových vozidlech, na kontrolu identifikačních znaků vozidel a předepsaných dokladů potřebných pro provoz a řízení motorových vozidel, kontrolu převáženého nákladu.
Celkem policisté zkontrolovali  368 vozidel a celkem zjistili 140 přestupků, kdy z toho bylo 125 vyřízeno blokovou pokutou a 15 oznámeno na příslušný úřad:
  • zjištěni 2 řidiči, kteří požili před jízdu alkoholické nápoje
  • 54 řidičů porušilo povolenou rychlost
  • 26 řidičů mělo nevyhovující technický stav vozidla
  • zjištěno 22 nepoužití bezpečnostních pásů a 8 nepoužití zádržných systémů
  • 6 řidičů nepředložilo doklad o pojištění odpovědnosti
  • 2 řidiči neměli u sebe řidičský průkaz
nprap. Kateřina Krejčí