Aktuálně
Šest řidičů mělo pozitivní test (Leden 24, 2017 9:55 pm)
Řidiči přezujte na zimní pneumatiky (Říjen 31, 2016 9:46 pm)
Řidičák na motorku (Září 6, 2016 11:02 pm)
XI.Memoriál Františka Proseckého sen. (Červenec 26, 2016 6:45 pm)

Další navrhované změny o silničním provozu na příští rok

Novela zákona o silničním provozu zvýší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Pravidla silničního provozu doznají pravděpodobně v příštím roce několika změn. Ministerstvo dopravy odeslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o silničním provozu.

DOPRAVNĚ PSYCHOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Dopravně psychologické vyšetření je již dnes v určitých případech povinné. Pro vybodované řidiče a těm, co byl udělen zákaz řízení, bylo zavedeno v srpnu psychologická poradna2011. Slouží jako podklad pro vydání zdravotní způsobilosti řidiče lékařem. Tato vyšetření může provádět pouze lékař, který je po splnění podmínek akreditován ministerstvem dopravy.

Nově je v návrhu definováno, že žadatel, který neuspěje u dopravně psychologického vyšetření, může se do deseti pracovních dnů odvolat na ministerstvo dopravy k přezkumu vyšetření. To následně zřídí do 15 pracovních dnů komisi složenou ze tří dopravních psychologů, která přezkum provede. Výsledek komise pak nahradí původní posudek provedený akreditovaným dopravním psychologem.

Dopravní psychologové musí nově vést některé náležitosti dopravně psychologického vyšetření a z takového vyšetření pořídí písemný posudek. Je-li posuzovaná osoba nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, psycholog musí bez odkladu zaslat kopii posudku příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Dosud taková povinnost stanovena nebyla, díky čemuž toho někteří žadatelé o posudek zneužívali (absolvovali vyšetření vícekrát vždy u jiných psychologů, „dokud kladný posudek neobdrželi“).

KAUCE PŘI SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU

Policista, který provádí dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích je oprávněn od řidiče vybrat kauci v rozmezí od 5 000 do bankovky-ruzne50 000 korun, a to v případech, pokud by zde existovalo podezření, že se dotyčný řidič při spáchání přestupku bude vyhýbat správnímu řízení. Výše kauce nesmí překročit nejvyšší sazbu pokuty, kterou lze daným přestupek uložit.

V případě, že správní orgán neshledá důvody pro zahájení řízení o přestupku nebo bude takové řízení pravomocně zastaveno, kauce se dotyčnému řidiči vrátí v plné výši.

V případě, že řidič kauci nesloží, má policista oprávnění přikázat řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo, kde bude vůz odstaven. Vozidlo pak následně bude zajištěno pomocí technickým prostředků či odtažením vozu do vyřešení případu.

DEFINICE JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY VE VOZOVCE

Novela zákona o silničním provozu jasně definuje, co je to jízdní pruh pro cyklisty ve vozovce. Návrh zní: „jízdní pruh pro cyklisty je vyznačená část vozovky cyklisticka stezky-compressedurčená především pro jízdu cyklistů“.

Kromě hlavních výše vyjmenovaných změn novela zákona přináší jen drobné úpravy stávajících pravidel či povinností v silničním provozu. Patří mezi ně například povinnost před započetím jízdy očistit čelní a přední boční sklo od námrazy, sněhu či jiných nečistot nebo odstranit kusy ledu a sněhu z vozidla a nákladu, které by se mohly během jízdy vozidla uvolnit.

 Martin Novák, foto policie ČR,  brnonakole.cz